Een larve van een heilbot uit de Noordzee.

 • Taxonomie

  Rijk: Dieren

  Stam: Chordadieren (Chordata)

  Onderstam: Gewervelden (Vertebrata)

 • Locatie

  Zout, brak en zoet water, wereldwijd

 • Grootte

  larven vanaf ca 3 mm groot, tot enkele centimeters.

Omschrijving

Veel vissoorten hebben larven die enige tijd in het plankton leven, ook bodembewonende vissoorten zoals platvissen. Vaak ziet de larve er nog totaal anders uit als de volwassen vis. Zo zien platvislarven er in het begin nog uit als een gewone vis, met ogen aan beide kanten van het lichaam. Pas later verplaatst één oog zich naar de andere kant van het lichaam. 

Vissen produceren vaak enorme hoeveelheden eitjes die in het open water worden geloosd, of vast worden gemaakt aan de bodem zoals bij de haring. Vislarven leven in het begin van hun leven nog van voedingsstoffen in de dooierzak, maar als deze op zijn gaan ze zelf voedsel zoeken, meestal is dit zoöplankton. 

Vislarven van bijvoorbeeld horsmakreel en wijting zie je vaak rondhangen bij kwallen, als bescherming tegen roofvissen.

Een larve van een slakdolf uit de Oosterschelde.

Een larve van een schol.