Schelpdierlarven uit het Grevelingenmeer

 • Taxonomie

  Rijk: Dieren

  Stam: Weekdieren (Mollusca)

  Klasse: Tweekleppigen (Bivalvia)

 • Locatie

  Zout , brak en zoet water, wereldwijd

 • Grootte

  ca. 0.1 – 0.5 mm (larven)

Omschrijving

Schelpdieren als mosselen en oesters hebben vaak een larvestadium in het plankton, vooral de in zee levende soorten. Eitjes worden bevrucht in het water of in het moederdier. Uit een eitje komt een larfje, eerst alleen een bolletje met trilhaartjes. Al snel ontwikkelt het larfje al twee schelphelften, en wordt het een veliger genoemd. De larven zwemmen met een rand van trilhaartjes (velum). Na enkele weken tot maanden in het plankton zoekt de larve een plek om zich te vestigen op de bodem.

Het voorkomen van schelpdierlarven is sterk seizoensafhankelijk, elke soort heeft zijn eigen paaiperiode. Schelpdierlarven van verschillende soorten zijn lastig tot niet op uiterlijk te onderscheiden.

Twee schelpdierlarven uit het Grevelingenmeer